Menu Bar

To receive daily 'AAJ KA SABAQ' on your WhatsApp, Send request at +919867861531 or +919867861532

06-04-2014 Sunday (Fajr ki sunnat namaz ghar par padhne ke fazail) AAJ KA SABAQ BY MAULANA YUNUS PALANPURI======================================================================


======================================================================