Menu Bar

To receive daily 'AAJ KA SABAQ' on your WhatsApp, Send request at +919867861531 or +919867861532

12-11-14 RASOOLULLAH S.A.W. KA KHUTBA

KEY POINTS:
  • SAARI BHALAI AUR ISKI TAMAM QISME JANNAT ME HAI
  • SAARI BURAI AUR ISKI TAMAM QISME JAHANNAM ME HAI
  • JO KUCHH KARO, ALLAH SE DARTE HUE KARO
  • TUM APNE AAMAL KE SAATH ALLAH KE DARBAR ME PESH KIYE JAOGE
  • JISNE ZARRA BARABAR KOI NEKI KI HOGI, WO USEY DEKH LEGA
  • JISNE ZARRA BARABAR KOI BURAI KI HOGI, WO USEY DEKH LEGA

 Download

No comments:

Comment here